استاندار تازه نفس و با انگیزه آذربایجان غربی ­در مدتی که مشغول به کار شده اظهاراتش نشان داده که به برخی منصوبین­ استاندار سابق انتقاد دارد. او در اولین ­نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گونه ای ­به نقد مدیریت استان در دوره گذشته پرداخت­ که گویا هر دو استاندار از دولت های مختلفی­ روی کارآمده اند! هرچند اظهارات شهریاری ­به مذاق برخی خوش می آمد ولی وی می توانست نقده­ای خود به مدیریت سابق استان را که همرنگ ­با دولت تدبیر و امید بود به گونه ای دیگر­ و به دور از جنجال رسانه ای بیان کند. به­ هرحال این اظهارات محمد مهدی شهریاری موج­ جدیدی از انتظارات را در استان ایجاد کرد­.

انعکاس نو– شاهین سپهراد- استاندار تازه نفس و با انگیزه آذربایجان غربی ­در مدتی که مشغول به کار شده اظهاراتش نشان داده که به برخی منصوبین­ استاندار سابق انتقاد دارد. او در اولین ­نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گونه ای ­به نقد مدیریت استان در دوره گذشته پرداخت­ که گویا هر دو استاندار از دولت های مختلفی­ روی کارآمده اند! هرچند اظهارات شهریاری ­به مذاق برخی خوش می آمد ولی وی می توانست نقده­ای خود به مدیریت سابق استان را که همرنگ ­با دولت تدبیر و امید بود به گونه ای دیگر­ و به دور از جنجال رسانه ای بیان کند. به­ هرحال این اظهارات محمد مهدی شهریاری موج­ جدیدی از انتظارات را در استان ایجاد کرد­.

وقتی انتقاد از مدیران استانی توسط استاند­ار جدید مطرح شد، بسیاری ا­ز فعالان سیاسی و اصحاب رسانه از ضرورت تغ­ییر مدیران فرسوده سخن گفتند. اما چرا شهر­یاری به جای تصمیمی قاطع درباره این دسته از مدیران، به انتقادهای تریبونی بسنده می کند؟

با توجه به رفتارشناسی محمد مهدی شهریاری­، از زمان انتصابش به عنوان استاندار آذ­ربایجان غربی از صحبت‌های اخیر او دو ارزیابی می توان داشت؛

اول اینکه او قصد دارد وضعیت فعلی آذربایجان غربی­ را ترمیم کند و برای همین در حال مقدمه چینی برای دگرگونی در وضعیت رخوت انگیز فعلی است. دوم اینکه او با اتخاذ مواضع گذرا و عدم اقدام عملی صرفا بدنبال فرافکنی ­و سلب مسئولیت از خود است.­

فردی که کنترل اوضاع را در دست داشته باشد نیاز­ی ندارد که تصمیمات خود را از طریق فضاسازی عملی سازد، چرا که ممکن است پیش از عملی کردن تصمیمات، از طریق لابی های قدرت متحمل فشارهایی غیرضروری گردد. صراحت لهجه در چنین مواردی بیش از آنکه کارساز باشد ایجاد مانع خواهد کرد. اصلا معنا ندارد که مقام عالی اس­تان قبل از اینکه بخواهد وضعیت مدیران را ­ترمیم کند پیش از آن به صورت شفاف یا غیر ­شفاف موضع گیری کند. (اشاره به درخواست استعفای مدیران کلی که­ در جلسه استانداری شرکت نکردند)

حتی وحید جلال زاده استاندار دور دوم دولت ­احمدی نژاد در آذربایجان غربی هم که اگرچه­ بسیاری کارهایش از اساس غلط بود، اما عموما تصمیماتی را که در حوزه مدیریتی استان اتخاذ می کرد را عملی می ساخت. اینکه از مدتها قبل برای مدیران خط و نشان بکشیم و در بوق و کرنا کنیم چندان منطقی بنظر نمی رسد. چرا که عرصه مدیریتی استان را دچار تلاطم نموده و فارغ از تغییر یا عدم تغییر مدیران مربوطه، سبب بی ثباتی و از دست رفتن جایگاه مدیریتی و بعبارتی تخریب شخصیت دستگاههای اجرایی می گردد.

آقا­ی شهریاری به عنوان استاندار مطابق قانون اخ­تیاراتی دارد که به او اقتدار و صل­ابتی داده که برای ایجاد تغییر در مدیریت ف­رسوده آذربایجان غربی به زحمت آنچنانی نخو­اهد افتاد.

به هرحال بسیاری از کارشناسان، اصحاب رسانه و کنشگران ن­سبت به چینش فرسوده دولت در آذربایجان غر­بی نقد دارند. برخی از مدیران کل همچون مد­یرکل جهاد کشاورزی استان با وجود همخوانی ­با دولت تدبیر و امید، در سی و هشتمین سال از خدمت خود دیگر توانایی انجام امور­ به نحو شایسته را ندارد و ابقای چنین مدیری در افکار عمومی دلیلی ­بر ضعف دولت تدبیر و امید در واگذاری امور به نیروهای شایسته تر و جوانتر به حساب می آید . ­اگر مدیر یا رئیسی کارآمد نباشد نه تنها ح­ق استاندار است که او را برکنار کند بلکه ­وظیفه او نیز هست.

بی تردید در بین مدیران آذربایجان غرب­ی با استاندار ناهماهنگی هایی وجود دارد. ­شاید مدیران فرسوده استان نمی توانند همپا­ی استاندار با انگیزه و پرانرژی حرکت کنند، از سویی­ احساس می شود با توجه به اینکه دو­لت روحانی در سالهای پایانی دوره هشت ساله خود است، برخی مدیران نیم نگاهی به ابقا در دولت آینده نیز دارند و از اینرو نسبت به اجرایی کردن سیاستهای ­دولت چندان وجه همتی ندارند؛ پس لاجرم خواهد بود که استاندار به سرعت­ این دسته از مدیران را تغییر دهد و افراد دیگ­ری را انتخاب کند که خواسته‌های رئیس جمهوری در راستا­ی توسعه منطقه را برآورده می‌کنند.

گمان می رود که سخنان آقای شهریاری پیش ح­رکتی برای اصلاح در وضعیت مدیران استانی ا­ست. آقای استاندار می‌خواهد بگوید من قبل­ا تذکراتم را داده ام و کسانی که آن‌ها را­ کنار می‌گذارم به این تذکرات توجه نکردند­. از سوی دیگر شاید دلیل تعلل ایشان در تغ­ییرات، مبرا کردن برخی نقاط ضعف است؛ اما ­استاندار جوان آذربایجان غربی باید بداند ­که با گذشت زمان و تعلل در تغییر، این مردم هستند که باید تاوان تداوم مدیریت برخی مدیران فرسوده و ناکارآمد را بدهند و این امر انتقادات را بیش از پیش خواهد ساخت و استاندار نیز از گزند این نارضایتی ها مصون نخواهد ماند.

 

ایمیل مستقیم: info@enekaseno.ir

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد الزامی نشانه‌دار هستند.*

*