گویا شهرداری ارومیه برداشت مناسبی از مهندسی معکوس نداشته و "مهندسی" معکوس را با "مهندس" معکوس اشتباه گرفته است.

به گزارش انعکاس نو، مهندسان معکوس سبب شدند تا شیب کانال هدایت آب های سطحی در خیابان حکیم نظامی برعکس باشد.

شیب کانال هدایت آب های سطحی در خیابان حکیم نظامی ارومیه برعکس بوده و سبب تجمع لجن در کوچه ها می شود!

مردم منطقه از عملکرد شهرداری ارومیه ناراضی بوده و طی تماس با انعکاس نو اعلام کردند که بوی تعفن آور، وضعیت اسف باری را به وجود آورده است.

همچنین اهالی اعلام کردند که احتمال شیوع بیماری از لجن های این کانال های آب های سطحی وجود دارد.

ایمیل مستقیم: info@enekaseno.ir

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد الزامی نشانه‌دار هستند.*

*